Jättesatsning på nytt lärlingscentrum i Uddevalla

Lärlingsplatserna för vuxna i Uddevalla tredubblas för att möta efterfrågan – från 35 till 110 platser. Samtidigt etableras Lärlingscentrum på Margeretegärdeskolan. På så sätt ska företagens behov av yrkeskompetens matchas med de som idag står långt från arbetsmarknaden.
– Vi vill öka antalet platser för att möta efterfrågan, säger Maria Jonasson, lärlingsutvecklare på Uddevalla vuxenutbildning.