Kapellevägen stängs av på grund av underhållsarbete

Kapellevägen stängs av på grund av underhållsarbete. Arbetet förväntas pågå till mitten på sommaren, men vissa har tillåtelse att passera.