Kommunen har ramavtal med tre företag som ska rekrytera högre chefer. Men nu är det ett fjärde företag som fått uppdraget att hitta ny samhällsbyggnadschef.
Kommunen har ramavtal med tre företag som ska rekrytera högre chefer. Men nu är det ett fjärde företag som fått uppdraget att hitta ny samhällsbyggnadschef. Bild: Lasse Edwartz

Kommunen köpte konsulttjänst av "fel" bolag – riskerar avtalsbrott

Samhällsbyggnadschefen fick sluta strax före jul med omedelbar verkan. När kommunen nu måste hitta en ersättare väljer man att kringgå de avtal som redan finns. Det kan bli en dyr affär för kommunen.

ANNONS
|

Kommunen har ett ramavtal om chefsrekrytering med tre företag. Uppdraget ska därmed gå i tur och ordning till Randstad, följt av Experis och därefter Tarasso som nummer tre.

LÄS MER: Nu startar jakten på ny samhällsbyggnadschef

LÄS MER: Samhällsbyggndschefen utsattes för kränkningar innan hon fick gå

Men nu framkommer alltså att kommunen har valt bort alla tre. Uppdraget gick i stället till ett helt annat bolag, Astraia. Företaget har publicerat en annons om den lediga tjänsten som samhällsbyggnadschef med sista ansökningsdag anges till 23 februari.

Händelsen har fått både Randstad och Tarasso att reagera med skarpa skrivelser till kommunen.

ANNONS

Ser allvarligt på händelsen

Martin Sjögren, avtalsansvarig på Randstad, skriver i mejlet att företaget "ser självklart allvarligt på det inträffade".

Han skriver också att det får "anses bevisat" att Uddevalla kommun bryter mot LOU, Lagen om offentlig upphandling, och att Randstad som rangordnad etta i ramavtalet "lider skada".

Martin Sjögren avböjer att lämna några ytterligare kommentarer till Bohusläningen.

– Vi har en dialog med kommunen, säger han.

Tarassos vd Ylva Dahl beskriver att företaget har ramavtal med flera kommuner förutom Uddevalla.

– Vi har en god relation med Uddevalla kommun som vi värdesätter. Ett ramavtal föregås av en betydande arbetsinsats både av den beställande kommunen och företaget som levererar, och det är många kompetens- och kvalitetskrav som ska uppfyllas för att få lov att bli en godkänd leverantör. Det är viktigt att beslutade avtal och lagen om upphandling efterlevs utifrån att kommunen i och med avtalet säkerställer samtliga krav som efterfrågas, säger hon.

– Vi fick kännedom om att det är en avvikelse från ramavtalet som kommunen har gjort utan föregående dialog med oss. Därför valde vi att lyfta frågan med Uddevalla kommun, säger Ylva Dahl.

Hon säger vidare att kommunen har svarat Tarasso och att företaget nu avvaktar kommunens fortsatta hållning i ärendet.

ANNONS

Vet inte vem som beställt

Kommunens upphandlingschef Linda Skarin säger att hon inte har någon information om vad som hänt och inte heller vem som har beställt direktupphandlingen.

– Jag har inte varit inblandad i handläggningen, säger hon.

– Vi upphandlade ramavtal för rekryteringstjänster förra året med tre bolag i ett rangordnat ramavtal. Vi tar fram ramavtal som generellt finns tillgängliga för förvaltningen och sedan är inte vi inblandade i beställningen.

Finns det anledning att någon gång gå utanför ramavtalen?

– Jag kan inte svara på det. Vi försöker göra så alltäckande ramavtal som möjligt, säger Linda Skarin.

– Vi jobbar hela tiden med så hög avtalstrohet som möjligt.

I kommunens upphandlingspolicy slås fast att ramavtal alltid ska användas. Bara om det saknas ramavtal får direktupphandling ske.

Skadestånd och avgift

Det kan bli dyrt för kommunen att göra fel vid inköp av varor eller tjänster.

– Det ena är att kommunen riskerar att bryta mot ingångna avtal, det blir ett avtalsbrott. Då kan det bli en domstolsprocess där kommunen kan få betala skadestånd, men det är mellan parterna. Det är den civilrättsliga delen, säger Martin Bäckström, ansvarig för klagomålsgruppen på Konkurrensverket.

Dessutom finns en upphandlingsrättslig del. Om inköpen kostar mer än 615 000 kronor i 2020 års värde kan det ses som en direktupphandling. Då kan förvaltningsrätten komma att ogiltigförklara upphandlingen. Ett alternativ är att Konkurrensverket utövar tillsyn.

ANNONS

– Det kan leda till kritik eller att vi tar det till domstol som kan ge upphandlingsböter vars storlek beror på värdet, säger Martin Bäckström.

Varken Randstad eller Tarassos företrädare vill kommentera hur de tänker kring eventuella skadeståndskrav.

Som kommundirektör är Peter Larsson högst ansvariga tjänsteman på kommunen.

Kommunen har valt att inte anlita de tre företag som ingår i ramavtalet. Varför då?

– Det kom ett omedelbart behov av ersättningsrekrytering av en mycket strategisk funktion. Vakans uppkom 18 december. Avgörande är kännedom om ledningsorganisation och erfarenhet av tidigare rekryteringar och processupplägg för att kunna starta upp en omedelbar process.

Vem har beslutat att upphandla Astraia?

– Jag är ansvarig för rekryteringen.

Enligt Peter Larsson är avtalet värt 120 000 kronor, vilket är ett normalt arvode vid liknande rekryteringar och befattningar.

Det strider mot kommunens policy. Vilken är din kommentar?

– Ibland kan man göra medvetna undantag från policy vilket jag gjort i detta fall utifrån de skäl jag ovan anger.

Två företag inom ramavtalet har påpekat saken för kommunen och menar till exempel att de lider skada av att inte anlitas enligt ramavtalet. Vilken är din kommentar?

– Vi har den bästa relationen med våra partners och jag hanterar dialogen med dem.

ANNONS

Hur agerar du och kommunen nu i den fortsatta hanteringen av ärendet?

– Vi går vidare enligt plan. Jag håller högt tempo i rekryteringen. En sådan här funktion är viktig i det spännande utvecklingsarbete som Uddevalla nu står i och jag prioriterar att få ny chef på plats så snart som möjligt.

Måste sluta på dagen

När förra samhällsbyggnadschefen Carina Johansson slutade hade förvaltningen plågats av en dålig arbetsmiljö under en längre tid, vilket Bohusläningen var först med att berätta.

LÄS MER: Samhällsbyggnadschefen i Uddevalla får sluta

Enligt fackförbunden Vision och Sveriges ingenjörer har det varit kränkningar mot tjänstemännen från politiker.

LÄS MER:Slår larm om kränkande beteende och hot mot tjänstemän

Kritiken har tillbakavisats flera gånger i Bohusläningen av nämndens förste vice ordförande Roger Johansson (L).

Anställningen slutade i en uppgörelse där kommunen betalar Carina Johansson ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner, eller 1,4 miljoner kronor.

LÄS MER: Utsattes för kränkningar – får 1,4 miljoner av kommunen

Under rekryteringsperioden fungerar Peter Larsson som tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Fakta: Detta är samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har cirka 480 medarbetare. Arbetet omfattar till exempel detaljplanering, bygglov, byggtillsyn, miljötillsyn, fastigheter, marker, skogsvård, exploatering, trafik, gator, parker, lokalvård, kost och fordon.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden, utom i juli. Mötena är stängda för allmänheten.

Ordförande är Mikael Staxäng (M), förste vice ordförande är Roger Johansson (L) och andre vice ordförande är Kenneth Engelbrektsson (S).

(Källa: Uddevalla kommun)

ANNONS