Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Hela Ljungskile tätort påverkas av bullret från E6:an som går tvärs genom samhället. Bild: Lasse Edwartz

Kommunen kräver att Trafikverket åtgärdar buller

Kommunen vill genom ett föreläggande tvinga Trafikverket att minska bullret i hela Ljungskile tätort.

Nu prövas ett nytt grepp för få Trafikverket att åtgärda buller från E 6:an i Ljungskile. En stor del av samhället är utsatt för oljudet från trafiken på motorvägen. I sin egenskap av tillsynsmyndighet kommer kommunen att förelägga Trafikverket att vidta åtgärder.

– Vi vill visa våra invånare att vi använder alla till buds stående medel för att minska ljudnivåerna, säger Mikael Staxäng(M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

För tre år sedan begärde kommunen att hastigheten på vägen skulle sänkas för att på det sättet få ner bullernivåerna. Men det accepterade varken Trafikverket eller länsstyrelsen. Att överklaga till högre instans ansågs då vara utsiktslöst.

Det nya föreläggandet som samhällsbyggnadsnämnden väntas ta beslut om på sammanträdet i februari innehåller två krav. Dels att vägbeläggningen byts ut mot en ny, mer ljuddämpande asfalt och dels att Trafikverket utreder behovet av bullerskärmar längs vägen.

– Vi är inte säkra på att Trafikverket kommer fram till att bullerskärmar behövs, säger Mikael Staxäng.

Bland annat måste kostnaderna vara rimliga i förhållande till samhällets nytta av åtgärderna.

– Det är sådant domstolarna tar hänsyn till om framtida beslut skulle överklagas.

Där emot tror samhällsbyggnadsordföranden att Trafikverket inte kommer att motsätta sig den nya asfaltbeläggningen. Det ska Trafikverket ha signalerat vid ett möte med kommunen redan i september. Den gamla asfalten var också av en bullerdämpande typ, men den är nu utsliten och har förlorat sin effekt.

– Förut trodde vi i kommunen mycket på den typen av asfalt. Nu har vi nya fakta på bordet.

Det är en anledning att politikerna inte har ställt det kravet tidigare. En annan är att gränsvärden för buller har sänkts.

För ett och ett och ett halvt år sedan begärde kommunen att Trafikverket skulle åtgärda bullret vid 13 av de värst drabbade fastigheterna i samhället. Verket överklagade då till Länsstyrelsen som dock gav kommunen rätt i sina krav.

Men Trafikverket drev saken vidare till mark- och miljödomstolen där ärendet fortfarande inte är avgjort. I ett yttrande till domstolen förklarar dock Trafikverket att man kommer att åtgärda bullret inne i de värst drabbade bostäderna.