Nu behandlas ännu en ansökan om att bryta berg i Uddevalla. Kommunen tycker inte om förslaget. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle, i samband med en ansökan om utökad brytning vid Terås bergtäkt nära Lilla Edet.
Nu behandlas ännu en ansökan om att bryta berg i Uddevalla. Kommunen tycker inte om förslaget. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle, i samband med en ansökan om utökad brytning vid Terås bergtäkt nära Lilla Edet. Bild: Lasse Edwartz

Kommunen säger kraftigt nej till bergtäkt och asfaltverk i Forshälla

Kommunen säger klart nej till en bergtäkt vid Bratterödsleden. Vägen är redan idag för trafikfarlig och olycksdrabbad för att det ska vara lämpligt med ytterligare tunga transporter. "Det vill vi inte ha med nuvarande utformning", säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Mikael Staxäng (M). De nya planerna är ännu en i raden av liknande ansökningar i Uddevalla. Sista ordet har länsstyrelsen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Nu är det Swerock som vill bryta berg, tillverka asfalt och återvinna och lagra massor på fastigheterna Forshälla-Hede 1:20 och Solberg 1:9.

Företaget driver redan en bergtäkt i Fröland. Tillståndet där går ut 2021. Därför vill man anlägga en ny täkt "för att möta det höga behovet av bergmaterial i regionen", skriver Swerock i sin ansökan.

Man tänker sig att ta ut cirka 20 miljoner ton berg under en tillståndstid på 35 år. De första åren planerar företaget att spränga cirka 20-25 gånger per år med mindre salvor, därefter 10-15 gånger om året. Asfaltsverket beräknas arbeta 170 dagar om året, april till december, vardagar från tidig morgon till kväll, men även nätter och helger.

ANNONS

Bratterödsleden anses olämplig för fler transporter

Transporterna till och från anläggningen ska gå via Bratterödsleden, väg 678, enligt Swerocks ansökan.

Och det är framför allt det som får kommunens samhällsbyggnadsnämnd att avstyrka planerna, enligt ett beslut på senaste nämndmötet den 25 april.

– En enig nämnd säger nej. Väg 678 är så viktig för oss och vi har varit väldigt kraftfulla i våra kontakter med Trafikverket. Vi vill allra helst ha väg 678 som 2+2-väg, säger nämndordförande Mikael Staxäng (M).

Kommunen framhåller i sitt yttrande att Bratterödsleden har en relativt hög trafikbelastning och att den är olycksdrabbad. Flera olyckor har inträffat där personer har omkommit eller skadats allvarligt. Därför är en täktverksamhet med direkt anslutning till väg 678 olämplig. Till det bidrar också att det redan idag är problem med framkomligheten.

Vidare framhåller kommunen att väg 678 är en betydelsefull förbindelse mellan väg 44/45 och E6:an. Vägen är dessutom riksintresse för regional och interregional trafik.

– Vägen är så viktig att den får gå före. Enligt täktförslaget ska transporterna ansluta till väg 678. Det vill vi inte i vägens nuvarande utformning. Vi förstår att väg 678 är alternativet och vi vill inte bidra till att skicka tunga transporter till exempel söderut. Men då måste vi ha en trafiksäker väg som är ombyggd till 2+2-väg med en lämplig påfart, säger Staxäng.

ANNONS

– Kommunen är rådgivande, det är länsstyrelsen som beslutar. Vi kan endast framföra våra synpunkter i vårt yttrande.

8-9 ton per invånare och år

Jörgen Johansson, regionchef på Swerock AB konstaterar att varje kommun har behov av bergmaterial för att klara utbyggnad och tillverka asfalt.

– Man räknar med att det behövs 8-9 ton per invånare och år för att klara vägar och infrastruktur, byggnation och utveckling i samhället, säger Jörgen Johansson.

Verksamheten bör vidare ligga i närområdet, så att det blir så korta transporter som möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom måste berget hålla rätt kvalitet för exempelvis asfaltstillverkning, enligt Johansson.

Samhällsbyggnadsnämnden pekar på att Bratterödsleden är olämplig för så mycket tunga transporter.

– Vi får titta på hur vi kan göra det säkert, trafiksäkerhet är också en faktor. Oavsett var vi kör måste vi använda vägen, säger Jörgen Johansson.

– Förhoppningsvis kan vi starta så snart som möjligt. Det kan nog ta ett par år, säger Jörgen Johansson.

Flera ansökningar - ett avslag

Den planerade verksamheten vid Bratterödsleden är den senaste i raden av flera jämförbara ansökningar det senaste året:

Under vintern har bland annat Västvatten protesterat mot företaget Svevias planer på att starta bergtäkt och asfaltsverk i Lane-Ryrs Röd. Farhågorna gäller risker för dricksvattenförsörjningen för 36 000 personer i området.

ANNONS

LÄS MER:Protesterar mot bergtäkt och asfaltsverk

Trots avslag bland annat i samhällsbyggnadsnämnden fick företaget Samkross tillstånd i november i fjol att bryta berg vid Geddeknippeln vid Torp köpcentrum.

LÄS MER:Fritt fram för Samkross att bryta berg vid Geddeknippeln

Boende oroas av planerna på att fördubbla de tunga transporterna från Terås täkt vid Backamo, och har överklagat.

LÄS MER:Oro för fler transporter på farlig väg

Efter att länsstyrelsen sagt nej till bergbrytning vid Gräskärr sade också Miljöprövningsdelegationen nej med hänvisning till att verksamheten skulle påverka ungdomshemmet Ljungbacken negativt.

LÄS MER:Bergtäkt vid Gräskärr får avslag

Flera ansökningar är aktuella bara det senaste halvåret. Har kommunen en generell linje i sin bedömning?

– Nej, vi ser varje ärende som unikt. Men en viktig ingrediens är materialförsörjningsplanen. Den visar att vi har kapacitet att tillgodose vår kommuns behov för de närmaste 30 åren. Det lokala behovet väger inte särskilt starkt vid nya ansökningar. Dessutom innebär bergtäkter stora ingrepp och det kommer in många synpunkter från näraliggande verksamheter och boende, säger Mikael Staxäng.

– Finner vi en lämplig plats, där det sedan efter tillståndstiden kan bli bra industrimark, kan vi säga ja, men det är långa ledtider på cirka 20-30 år. Men det finns inget generellt motstånd.

ANNONS