Kommunernas kritik mot Ströms slotts barnomsorg

Under tio års tid har Uddevalla kommun gång på gång kritiserat barnomsorgsföretaget Ströms slott AB. Dagbarnvårdarna talar dålig svenska, de arbetar inte med demokratiska värderingar, och säkerheten brister, visar tillsynen. Nu kommer en ny lag som underlättar för kommunerna att stoppa ”olämplig barnomsorg”.