Kraftig ökning av skjutvapen i Uddevalla – så jobbar polisen

Antalet anmälningar gällande vapenbrott har ökat betydligt de senaste fyra åren. Vapenanvändning har gått från att vara något exklusivt till att vem som helst kan få tag i och använda ett vapen, enligt polisen. I takt med digitaliseringen och skärpta straff har polisens fokus på att lösa vapenbrott blivit allt större.
– Att straffen skärps skapar en större motivation för polisen och skarpare verktyg att få bort kriminella som bär vapen, säger kriminalinspektör Johan Gustafsson.