Tidigare hade lekplatsen bland annat en sandlåda, en gungställning och en gungbräda.