Ljungs kyrka återinvigs efter ett års renovering

Efter att ha varit stängd i ett helt år välkomnar kyrkoherden Karin Coxner församlingen tillbaka till Ljungs kyrka den första helgen i advent. I en omfattande renovering har bland annat kyrkporten öppnats mot Fräknefjorden och havet, för att ytterligare profilera kyrkans vackra läge.
– En fantastiskt bra idé, säger hon.