Ljuset i Lane räddat efter många år av missnöjesdebatt

Frågan om gatubelysning nattetid i Lane verkar ha löst sig då Uddevalla kommun betalar för gatlyktorna. Däremot ifrågasätter Laneborna nyordningen med skolbusstrafiken som riskerar att isolera det lilla samhället, menar en del.