Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utvecklare Annette Nyman, Uddevalla kommun, handlägger frågan om framtiden för mötesplatserna på Tureborg och Dalaberg.  Bild: Kenneth Eriksson
Utvecklare Annette Nyman, Uddevalla kommun, handlägger frågan om framtiden för mötesplatserna på Tureborg och Dalaberg. Bild: Kenneth Eriksson

Mötesplatserna hotas av stängning – varnar för riskerna

Mötesplatserna på Tureborg och Dalaberg föreslås läggas ner. Beslutet kan komma redan i vår. Stängningen kan leda till att de yngre barnen dras in i de äldre ungdomarnas gäng med kriminalitet och droganvändning och att invånarna känner sig svikna, påpekar kommunens utvecklare, Annette Nyman.

Mötesplatserna öppnades som en del i kommunens arbete för att öka integrationen och minska utanförskapet. Målen formulerades 2007 i ett nytt handlingsprogram där ett uppdrag var att skapa fysiska platser för möten mellan invandrare och svenskar.

2009 invigdes mötesplats Dalaberg och tre år senare öppnade mötesplats Tureborg.

LÄS MER: Ny mötesplats på Tureborg snart klar

Verksamheten samfinansieras av flera nämnder. Här ingår också kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem. Sedan 2016 ligger huvudansvaret på kommunstyrelsen.

LÄS MER: Kämpar för mötesplats Dalaberg

Förra året innebar en kursändring för Uddevalla kommun. Nu lade den nya politiska majoriteten en ekonomisk plan för de kommande åren som innebär ett kraftigt sparbeting. Närmare 200 miljoner kronor ska sparas till år 2022.

Alla nämnder fick uppdraget att spara pengar. Det fick socialnämnden att besluta att inte längre vara med och betala för mötesplatserna. Eftersom nämnden står för 35 procent av kostnaden blir det ett stort avbräck i den gemensamma ekonomin.

Följden blev att kommunledningskontoret planerar att stänga mötesplatserna.

– Efter samråd med kommundirektör Peter Larsson blev förslaget att vi börjar med Tureborg eftersom vi där har en tillfällig extern lokal. Sedan ser vi inga andra konsekvenser än att så småningom avveckla också Dalaberg, säger utvecklaren Annette Nyman som handlägger detta ärende.

Inga vuxna rör sig

Hon presenterade i november en risk- och konsekvensbedömning av att stänga mötesplatserna. Här skriver hon bland annat att efter en stängning kommer Tureborg ”på nytt att helt sakna mötesplatser i området”. Hon beskriver att det idag inte finns några naturliga mötesplatser så som föreningslokaler, kyrka, moské, öppna förskolor eller liknande.

”Det kommer inte att vara några vuxna som naturligt rör sig i området”, skriver hon vidare.

En färsk analys pekar på riskerna om mötesplats Tureborg stänger. Bild: Lasse Edwartz
En färsk analys pekar på riskerna om mötesplats Tureborg stänger. Bild: Lasse Edwartz

Annette Nyman lyfter i rapporten också fram risken att de yngre barnen i området sugs in i de äldre ungdomarnas gäng och ”lockas in i aktiviteter som är mindre lämpliga”.

– När vi skulle öppna Tureborg gjorde jag en förstudie där jag beskrev tydligt problemen med kriminalitet, brott och droger. Jag har inte gjort en ny studie nu och har inte polisens färska siffror, men jag hör att till exempel förebyggandeenheten beskriver att det nu ser ut ungefär som då, säger hon.

Låt det ta tid

Om mötesplatsen på Dalaberg läggs ner kommer det att saknas en väl inarbetad mötesplats på Dalabergs centrum, skriver hon också i sin rapport. Mötesplatsen skapades för att bli den neutrala mötesplats som då inte fanns.

Det finns bra med samhällsservice i området, till skillnad från Tureborg, men mötesplatsen är ändå relativt välbesökt, enligt rapporten.

Om mötesplatsen läggs ner finns risken att invånarna tycker att de sviks igen, skriver Annette Nyman, Därför är det viktigt att låta avvecklingen ta tid, att involvera invånarna och att erbjuda alternativ.

"Detta gäller självklart även för mötesplats Tureborg", konstaterar Annette Nyman i sin utredning.

Se inte bara till pengarna

Annette Nyman har nu begärt in svar från alla nämnder och Uddevallahem om vilka konsekvenserna blir av en stängning.

– Jag vill att de beskriver vad det innebär för deras specifika verksamhet om de inte kan använda våra gemensamma lokaler i mötesplatsen. Det är viktigt att man inte bara ser till pengarna, utan att man utgår från verksamheten. Hur slår det mot er profession när ni inte har någon lokal att gå till?

– Det ska bli intressant att höra vad de skriver. Tureborg har sex samverkande aktörer plus alla andra aktörer även om det är vi som ansvarar för verksamheten. Det är viktigt att höra alla, kanske vill man utveckla inom något område.

Om mötesplats Dalaberg läggs ner kommer en väl inarbetad mötesplats att saknas, konstaterar kommunen i risk- och konsekvensbedömningen. Bild: Andreas Carlsson
Om mötesplats Dalaberg läggs ner kommer en väl inarbetad mötesplats att saknas, konstaterar kommunen i risk- och konsekvensbedömningen. Bild: Andreas Carlsson

Hon säger att hon hoppas att det blir en utveckling med andra aktiviteter även om det inte fortsätter just som mötesplats. När Tureborg startade fanns planer på att bygga ett allaktivitetshus, men det har inte blivit något av det.

– Eftersom ingen har lyft det i den pågående budget- och planprocessen är det en ickefråga idag. I så fall får vi ta det från noll och reda ut vad vi behöver göra där.

Vill göra en djupare utredning

Förslaget att stänga Tureborg är ute på remiss fram till 28 februari. Den här veckan är det kultur- och fritidsnämnden som diskuterar sitt svar. Förslaget från förvaltningen är inte att upphöra med finansieringen så som socialnämnden gör utan att föreslå en djupare utredning av hela bostadsområdena. Den ska utgå från bostadsplanering, mötesplatser och att Dalaberg och Tureborg är utpekade som utanförskapsområden. Först efter utredning bör en omorganisation tas fram.

– Vi har resonerat att det fanns ju en anledning till varför man startade mötesplats Tureborg. Det finns ingen kommunal service alls där längre. Vi behöver se frågan i ett större perspektiv. Det gjordes en utredning tidigare och nu behöver vi se hur det har förändrats sedan då innan vi kan titta vidare, säger kultur- och fritidschef Katarina Hansson.

Det är sedan politikernas sak att besluta hur framtiden blir, konstaterar hon också.

LÄS OCKSÅ: Driver på för integration

När alla inblandade har sagt sitt senast sista februari kommer kommunledningskontoret att formulera sitt förslag.

– Vi får se vad alla skriver. Vi räknar med ett förslag i mars när vi har fått en bättre grund. Mitt förslag blir nog att vi ska ha en planering för det här. Det var kort varsel från socialnämnden, säger Annette Nyman.