"Man ser inte alltid varningstecknen"

Kuratorerna på Uddevallas gymnasieskolor menar att den psykiska ohälsan bland unga ökar. Därför har de börjat gå ut i klasserna för att prata om oro, nedstämdhet och självskadebeteende.

Redan kund?Logga in här