Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Farliga ämnen. Marken på Sundbergstomten innehåller klorerade lösningsmedel, som kan vara direkt skadliga att andas in. Nu måste Uddevallahem sanera området.

Marken på Sundbergstomten är förorenad

Klorerade lösningsmedel, som är direkt skadliga att andas in eller röra vid, har hittats på Sundbergstomten. Inga arbeten får ske utan skyddsutrustning och marken måste saneras.

Uddevallahem köpte tomten i centrala Uddevalla i september för att bygga lägenheter här. Köpet genomfördes med vetskap om att det tidigare har legat en kemtvätt på tomten och att det med stor sannolikhet finns föroreningar från verksamheten kvar i marken.

När den arkeologiska undersökningen inleddes stoppades den av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på grund av riskerna. Prover togs och nu bekräftas misstankarna av de färska analyssvaren.

– Det finns föroreningar från kemtvätten i jord och grundvatten. Det är inte spritt över fastigheten utan är koncentrerat i den västra delen där kemtvätten har legat, säger miljöinspektör Christina Lörnemark, Uddevalla kommun.

Det handlar om klorerade lösningsmedel, som bryts ner sakta och stannar kvar länge i miljön. Halterna som har upptäckts är inte anmärkningsvärt höga, men marken måste renas innan det får lov att byggas här.

Christina Lörnemark beskriver att den vanligaste saneringsmetoden är att gräva bort de förorenade jordmassorna, men svårigheten är att vara säker på att tillräckligt mycket har tagits bort.

– På senare tid har man provat metoder att rena på plats. Man bygger även så att man ventilerar bort ämnena från huset. Det kommer inte att vara farligt att bo här efter att tomten har sanerats.

Men just nu vid den arkeologiska undersökningen ska inte några jordmassor flyttas från tomten eller vatten pumpas undan från schaktgropar, allt för att inte föroreningarna ska spridas.

Situationen med föroreningarna är inte akut farlig, bedömer Christina Lörnemark, men det kan innebära risker att arbeta på och nära fastigheten. Det gäller till exempel arkeologerna, där Bohusläns museum har arbetsmiljöansvaret.

– Man ska inte andas in klorerade lösningsmedel. Det kan vara direkt skadligt, och kan ge effekter på centrala nervsystemet som huvudvärk, yrsel och medvetslöshet. Men det är som alltid direkt beroende av hur höga halter man utsätts för och under hur lång tid.

Ansvaret för att rena marken ligger på ägaren, kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem.

– Att det fanns grejer är vi väl medvetna om och det hanteras som planerat. Det ska schaktas bort inom projektet, säger Uddevallahems vd, Thomas Aebeloe.

Han vill inte uttala någon uppfattning om hur mycket saneringen kommer att kosta, när den startar eller hur lång tid det tar. Thomas Aebeloe bedömer dock att det inte blir några förseningar av det planerade bygget.