Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Mikael Staxäng (M), är hårt kritiserad och anklagas för att inte bemöta framför allt de kvinnliga tjänstemännen på förvaltningen på ett korrekt sätt. Partiet har uppmanat honom att lämna de politiska uppdragen under en period.