Bygget av nya Ramnerödsskolan har ännu en gång drabbats av oväntade problem. Nu har man upptäckt miljögifter i och omkring huset vilket beräknas både försena och fördyra projektet.