Ny station. Regionstyrelsen har tagit beslut om att satsa 55 miljoner på en ny station mellan Göteborg och Stenungsund.
Ny station. Regionstyrelsen har tagit beslut om att satsa 55 miljoner på en ny station mellan Göteborg och Stenungsund.

Miljoner till ny station på Bohusbanan

55 miljoner satsas på att bygga en ny tågstation i Brunnsbo på Hisingen.

ANNONS

När regionstyrelsen på tisdagen beslutade att en ny station ska byggas i Brunnsbo, stod de samtidigt klart att satsningen på ett dubbelspår i Grohed för att öka turtätheten dröjer.

– Men också det bygget ligger i planerna och är en prioriterad åtgärd inom de kommande åren, säger regionrådet Alex Bergström (S) som också är vice ordförande i Västtrafik AB. Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att tillstyrka byggstart för en ny tågstation i Brunnsbo på Norra Hisingen. Pengarna finns och bygget är kostnadsberäknat till 55 miljoner kronor. Sträckan Göteborg - Uddevalla är viktig för regional pendling och godstrafik till och från Stenungsund, skriver tjänstemännen i beslutsunderlaget inför tisdagens beslut. Det framgår också att man vill öka turtäten till två turer per timma mellan Stenungsund och Uddevalla och lite senare kunna ha en avgång varje kvart mellan Stenungsund och Göteborg. Detta kräver att man bygger bort ett antal plankorsningar. Men det kräver också ett mötesspår i Grohed.

ANNONS

I ett första steg har nu beslutats att Brunnsbo station byggs, som en del av västsvenska paketet som kommer att förändra infrastrukturen i Göteborg. – Jag hade ju önskat att Brunnsbo kunnat betalas som del av västsvenska paketet, men nu blir det regionen som gör detta, konstaterar Alex Bergström. Han och regionrådet Karin Engdahl (S) har tidigare motionerat i regionfullmäktige också om behovet av ett mötesspår i Grohed utanför Uddevalla. – Ja, vi vill öka turtätheten mellan tågen och då är det dubbelspåret nödvändigt. Men det finns som sagt med i etapp 2 av jobben med Bohusbanan och dubbelspåret där är kostnadsberäknat till 106 miljoner kronor, säger Bergström.

Också den norra delen av Bohusbanan, Uddevalla - Strömstad, rustas så smått. För 42 miljoner från den så kallade Landsbygdssatsningen byts fler tågväxlar utmed den sträckan. Men det saknas ännu 77 km upprustning av banan norr om Uddevalla, för att sträckan Uddevalla - Strömstad ska bli komplett, framgår det av ett tjänsteutlåtande från regionens koncernkontor. – Det kommer att finnas pengar kvar i den regionala planen efter Brunnsbo. Så i nästa beslut om regionala infrastruktur av regionstyrelsen finns Grohed och Kinnekullebanan med. Sedan är förstås inget klart förrän beslutet är fattat, säger Bergström. – Grohed ligger i det samlade förslaget för tågframtiden. Men Brunnsbobygget är kopplat till det västsvenska paketet.

ANNONS
ANNONS