Nationellt lönecenter för Svenska kyrkan öppnas i Uddevalla

I en allt krympande ekonomi gör Svenska kyrkan insatser för att minska kostnaderna för lönehantering. Ett lönecenter etableras i Uddevalla, där lönefrågor för hela Svenska kyrkans anställda ska skötas.