En stor del av svenskfångade räkor fiskas på norskt vatten enligt en gammal överenskommelse mellan länderna.