Nu byggs planen vid Sommarhemsskolan ut

De två fotbollsplaner som ligger på Rimnersområdet i Uddevalla kommer att behöva flyttas när nya simhallen ska byggas. Istället ska idrottsplanen vid Sommarhemsskolan byggas ut och fungera som en ersättningsplan.