Lelångebanans gång- och cykelbana ska breddas, stärkas med ett nytt slitlager av grus och även få en helt ny belysning.

ANNONS