Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Foto: Lasse Edwartz

Nu ska rasrisken försvinna på väg 675

Nu står det klart att Trafikverket kommer att förbättra väg 675, Ulvesund, för att minska risken för bergras och lerskred.

Den fjärde september drar bygget igång. Arbetet ska göras för att minimera risken för bergras och lerskred längs Ljungskileviken.

Vägen som ska förbättras är smal och det kan finnas nedfallna block. Även delar av bergsbranten utgör fasta hinder. Rasrisken har gjort att vägen vid ett flertal tillfällen blivit tvungen att stängas.

Arbetet kommer att ske i två etapper och startar med vägdelen. Vägarbetet planeras ta tre månader att genomföra och därefter är det preliminärt planerat att nästa etapp ska göras hösten 2018.

– Eftersom vägdelen gränsar till berget, kan vi inte göra båda delarna samtidigt på grund av att det blir en arbetsmiljörisk. Det finns risk att om man gör bergsdelen samtidigt så kan det ramla ned ras på de som arbetar på vägen, säger Magnus Enhörning

Vägen kommer att ledas om från E 6:an genom Lerbomotet, norr om Ljungskile. Vilket innebär en omväg för både de som bor i Ulvesund men också för de som ska mot Göteborg, som alltså först måste åka norr ut, för att sedan fortsätta söder ut.

Personer som bor i Ulvesund är kritiska till den bristfällande information som trafikverket kommit ut med.

– Vi har hört rykten om att bygget ska börja om lite drygt två månader, men vi har inte fått någon information, säger Olle Olovson som bor i området.

Magnus Enhörning som är projektledare, menar att anledningen till att de inte nått ut med information ännu är för att beslutet nyligen tagits.

– Vi har helt enkelt inte haft det klart för än nu, i nuläget har vi prioriterat de fastighetsägare som bor i närheten av vägen. Vi planerar att skicka ut information till resterande i området snart, säger Magnus Enhörning.