Punktligare avgångar. Västtrafik hoppas att 2017 blir bättre än 2016.
Punktligare avgångar. Västtrafik hoppas att 2017 blir bättre än 2016.

Nu ska tågen bli punktligare

2016 var ett problematiskt år för alla som åker Bohusbanan, med många förseningar och mycket strul. Men 2017 kommer att bli bättre säger man på Västtrafik. Bland annat eftersom man nu kan köra med längre tåg.

ANNONS
|

– Vi har haft en tuff period men jag tror att vi är ur den, säger Jarl Samuelsson, tågchef på Västtrafik.

Förra året hade tågen mellan Uddevalla och Göteborg svårt att hålla tiderna. Punktligheten har legat på runt 80 procent, vilket Jarl Samuelsson medger är dåligt. Men kanske har man nu kommit till rätta med problemen.

– Det ser betydligt bättre ut här nu. Den sista veckan, från 29 december, har vi haft en punktlighet på 97 procent, säger han.

Bohusbanan är en högtrafikerad bana, med omkring 2,5 miljoner resor om året, och är samtidigt en enkelspårsbana. Tågen måste mötas på stationerna och så som det sett ut tidigare har man inte kunnat mötas med längre tåg vid perrongerna. Tågen på södra Bohusbanan hade nått taket för sin kapacitet i högtrafik. Under vintern har Trafikverket förlängt plattformarna mellan Ytterby och Uddevalla för att möta det ökade kravet på kapacitet och nu kan Västtrafik sätta in längre tåg.

ANNONS

– Fördelen med längre perronger är att vi kan köra längre tåg åt båda hållen. Förut kunde vi inte köra med längre tåg fullt ut, bara åt ena hållet. Nu har det blivit flexiblare, säger Jarl Samuelsson.

De längre tågen sätts in när behovet finns och ger 430 platser per tåg, 160 platser mer än normaltåget. Förutom ökad kapacitet är förhoppningen att stoppen vid stationen ska gå snabbare, eftersom man tidigare var tvungen att spärra vissa dörrar på tågen då perrongerna inte räckte till. Förutom detta har ombyggnationen av Marieholmsbron i Göteborg gjort att godstrafiken separerats från passagerartrafiken. Trafikverket har också lagt in ett så kallat servicefönster för Bohusbanan. Fram till slutet av mars stoppas trafiken en natt i veckan, mellan onsdagar och torsdagar från klockan 22 till 06, då löpande underhåll ska ske.

– Ser man på helheten är det nog bra, för då får man en planerad servicedel och banan kan höjas kvalitetsmässigt, säger Jarl Samuelsson.

ANNONS