Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

1/5

Nu testas marken för gifter inför bostadsbygge

Här finns rester av gamla järnvägsspår och fabriksbyggnader. Nu tas markprover för att reda ut vilka föroreningar som finns i marken och för att uppskatta saneringskostnaderna.

Inloppet till Bäveån har potential att bli ett av Uddevallas mest attraktiva lägen för bostäder. Det har bedrivits många olika verksamheter i anslutning till Riversideängen genom åren. Området sträcker sig från Hotell Riverside bakom Bohusläns museum till de avstängda områdena vid hamnen.

– Vi är här för att bedöma riskerna och undersöker eventuella föroreningar. Det görs som förberedelse för att bygga bostäder och för att se om man behöver sanera marken på olika sätt, säger Sara Lydmark som är miljökonsult på Geosigma som utför provtagningarna.

Johanna Arlinger är biolog och miljökonsult och leder arbetet.

– Vad fräckt det här var, utbrister hon när hon ser ner i gropen med de olika jordlagren synliga som olika skikt i en smörgåstårta.

Påverkan och föroreningar

Marken utgörs av gamla fyllnadsmassor som har kommit från andra platser och schaktningar som sen har transporterats dit. Det har tidigare legat verkstäder här. Flera järnvägsspår skar igenom området där parkeringarna är i dag och längs kajen låg hamnmagasin och ytterligare järnvägsspår. Verksamheterna har lett till olika typer av påverkan och föroreningar. Provtagarna går omkring i gröngula reflexkläder och samlar prover i små plastpåsar som de försluter med buntband och i glasburkar.

– Kommer man ner en bit syns ett lager med fyllnadsmaterial med gamla tegelstenar och sten. Under det finns ett poröst lager med mycket musselskal i som förmodligen är hitkörda massor, säger Sara Lydmark.

Hon berättar att man sen kommer ner till ett ganska svart lager och därefter lera i en dryg meter. Det svarta skiktet består av ett väldigt mörkt nästan svart material som ofta signalerar föroreningar av olja och annat.

– Det luktar inte olja så det är nog ingen fara men det får provsvaren avgöra. Under lerlagret dök det upp ett lager av trä och spån vilket är intressant. Det verkar inte ha ett naturligt ursprung iallafall och är förmodligen hitkört från annan plats eller någon verksamhet, säger Sara Lydmark.

Vattnet testas

En båt cirkulerar utanför kajen och därifrån tas prover. Johanna Arlinger och Maria Torefeldt som båda är miljökonsulter drar upp det tunga röret och tömmer sedimentproppen i en provburk och petar i sörjan.

– Det är lite geggigt men det är svårt att se direkt om det är förorenat, säger Johanna Arlinger.

Hon berättar att inom tre veckor är provsvaren sammanställda och då görs en bedömning av föroreningssituationen. Därefter görs en samlad riskbedömning med en åtgärdsplan till det.

– Det här kommer att tjäna som underlag för kommunen att fatta beslut om vad som ska göras med marken. Finns det gifter kan det saneras på plats eller behöva forslas bort, säger Johana Arlinger.