Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Ny strid om byggplaner på jordbruksmark väntar

En privatperson som köpt en gård i Herrestad vill bygga bostadsrättslägenheter och äldrebostäder för omkring 100 personer. P-platser ingår också i konceptet. Men LRF lokalt mullrar av missnöje och en knapp politisk majoritet har kört över kommunens tjänstemän.

Det har gått några år sedan kommunen var inblandad i en liknande bygghistoria på jordbruksmark. Det var 2016 som kommunen hade godkänt tio villabyggen på jordbruksmark i Forshälla Berg 7:1. Detaljplanen överklagades av Lantbrukarnas rikdsförbund (LRF) som fick stöd av länsstyrelsen.

Då hade samhällsbyggnadsnämnden godkänt en detaljplan för att bygga husen, men länsstyrelsen hänvisade till miljöbalken som i korthet är tydlig med att man ska vara restriktiv till att exploatera god jordbruksmark.

Den här gången finns ännu ingen detaljplan, utan bara en begäran om planbesked. Men kommunledningskontoret föreslog i början av januari att "kommunstyrelsen inte ska godkänna att en ny detaljplan upprättas för Herrestad 5:15".

"Marken är i dag betesmark, klassad som jordbruksmark. I kommunens översiktsplan från 2010 står att läsa att jordbruksmarken ska bevaras och utvecklas som jordbruksmark", konstaterar kommunens tjänstemän i en skrivelse till politikerna.

En röst

Tjänstemännen varnar också för att den tänka byggnationen kan generera mycket trafik ut till den redan i dag hårt trafikerade väg 44.

Men detta bet inte på kommunstyrelsen som den 29 januari med en rösts övervikt beslutade godkänna att detaljplaneförslag upprättas för Herrestad 5:15. UP, M, L, SD, KD röstade ja och S, V, MP, C röstade nej.

– Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. En av de bärande frågeställningarna i den är huruvida man ska vara restriktiv med att nyttja jordbruksmark. Då tycker vi att man inte ska släppa fram en detaljplan som använder sådan mark för bostadsbyggande. Det finns gott om andra alternativ, förklarar Ingemar Samuelsson (S) fyra partiers nej till att arbeta fram en detaljplan.

Kan överklagas

Som representant för LRF i Uddevalla säger Torsten Torstensson, att det är troligt att LRF överklagar en detaljplan för Herrestad 5:15.

– Vi kan inte överklaga det läge som frågan befinner sig i just nu. Även om jag inte ska föregripa vad LRF-styrelsen fattar för beslut, är det troligt att den agerar mot en detaljplan som förespråkar byggnation på utmärkt jordbruksmark, säger Torstensson.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP) blir inte förvånad av Torstenssons varning.

– Ska staden växa kan man inte utesluta att det kan behövas en bit jordbruksmark då och då. Sedan är det självklart så, att man ska vara försiktig när man fattar beslut. Vi vet att andra instanser kan överklaga det här. Men med beslutet i kommunstyrelsen visar kommunen sin goda vilja att vilja växa, menar Hasslebäck.

På markerna till Herrestad 5:15 kan man tydligt höra trafik ifrån motorvägen. E6, som går någon km härifrån och den tänkta byggplatsen på bilden.

Den aktuella jordbruksmarken ligger utmed vägen mot Unda, efter Misteröds villaområde. Här vill ägaren tillsammans med ett byggbolag bygga:

36 bostadsrättslägenheter i form av radhus och flerbostadshus i två- eller fyravåningshus.

1 - 2 parkeringsplatser per lägenhet eller radhus

Särskilt boende för äldre, motsvarande 60 lägenheter samt 16 parkeringsplatser