Nya lägenheter och villor – här byggs det i Uddevalla

Det både byggs och planeras för nya bostäder i Uddevalla. Som hyresrätter på Strömstadsvägen och villor på Furuhall. Men det gamla målet att bygga 250 nya bostäder om året har minskats.
– Efter flyktingvågen från Syrien hade vi en väldigt kraftig tillväxt här i området. Då hade vi en mycket högre befolkningsprognos än vad vi har nu, säger Ingemar Samuelsson (S), kommunstyrelsens ordförande.