Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Personalen på Uddevalla barnmorskemottagning är upprörd över förslaget i socialnämnden att stänga öppna förskolan på Kungstorget. Längst fram från vänster ses Jennie Fjellman, Karin Urby och Maria Arvidsson. Bakom dem från vänster står Lena Schmidt Gillberg, Ann Ringmark, Ann-Sofie Levin, Carina Mattsson, Josefin Borssén och Kerstin Örn. Bild: Edvin Bergström
Personalen på Uddevalla barnmorskemottagning är upprörd över förslaget i socialnämnden att stänga öppna förskolan på Kungstorget. Längst fram från vänster ses Jennie Fjellman, Karin Urby och Maria Arvidsson. Bakom dem från vänster står Lena Schmidt Gillberg, Ann Ringmark, Ann-Sofie Levin, Carina Mattsson, Josefin Borssén och Kerstin Örn. Bild: Edvin Bergström

Nya protester mot förslaget att stänga öppna förskolan

Nu är förslaget klart om hur socialnämnden ska spara 4,8 miljoner kronor på det förebyggande arbetet. Som en åtgärd föreslås nedläggning av öppna förskolan Kungstorget. Det får personalen på Uddevalla barnmorskemottagning att protestera.

Som Bohusläningen kunde berätta på onsdagen föreslår nu den politiska majoriteten att öppna förskolan på Kungstorget stängs för att spara 1,9 miljoner kronor. Beskedet möttes av chock och förtvivlan av både personal och föräldrar.

LÄS MER: Chock och förtvivlan efter förslaget om nedläggning av öppna förskolan

Nu går även personalen på Uddevalla barnmorskemottagning ut i protest mot förslaget.

– Vi fick besked onsdag morgon som alla andra. Vi blev upprörda. Vi har ett väldigt gott samarbete med öppna förskolan som betyder jättemycket för de svagaste grupperna, säger barnmorskan Jennie Fjellman.

När barnmorskemottagningen identifierar föräldrar som kan behöva extra stöd kontaktar de redan tidigt i graviditeten öppna förskolan. Syftet är att förbereda för föräldraskap och definiera vilket stöd familjen kan behöva.

– Redan innan barnet är fött vet vi vilket stöd som behövs. Öppna förskolan tillsammans med barnmorskemottagningen och socialtjänsten gör en plan så att stödet kan sättas in redan i tidig graviditet och som fortsätter när familjen lämnar BB, säger barnmorskan Karin Urby.

– Vi bygger upp en relation under graviditeten som fortsätter när barnet är fött, säger Jennie Fjellman.

"Vart ska vi vända oss?"

Om förslaget att stänga öppna förskolan blir verklighet innebär det svårigheter för dem som behöver stödet bäst, poängterar de.

– När man får stöd genom öppna förskolan upplever man inte att man är inom socialtjänsten utan att det är förebyggande insatser. Det blir lättare att acceptera den hjälpen, säger Karin Urby.

De säger vidare att de hyser farhågor för vilka riktade stödverksamheter som blir kvar och vilka som måste prioriteras bort i beslutet.

– Vart ska vi vända oss när vi på barnmorskemottagningen identifierar föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap? undrar Maria Arvidsson, barnmorska och teamsamordnare för Uddevalla barnmorskemottagning.

– Om man skär ner på personal i det förebyggande arbetet måste vi istället belasta socialtjänsten. Risken är också att vi inte lika tidigt kan sätta in rätt åtgärder, säger Jennie Fjellman.

Förslaget om att lägga ned öppna förskolan vid Kungstorget är en av åtgärderna i den halvering av budgeten som förebyggandeenheten måste göra i år, från 14 till sju miljoner kronor.

Efter genomförd konsekvensanalys av olika besparingar föreslås nu ett alternativ som sparar in något mindre pengar.

Flera sparåtgärder

Det betyder bland annat två tjänster bort från anhörigcentralen och slopade bidrag till mötesplatserna på Tureborg och Dalaberg samt Gränsgångare. Vidare föreslås att tjänsten som samordnare för det drogförebyggande arbetet tas bort.

Tillsammans med den föreslagna stängningen av öppna förskolan Kungstorget beräknas det spara in 4,8 miljoner kronor.

Åtgärderna är hanterbara, men öppna förskolan kan innebära mer långtgående konsekvenser, enligt tillförordnade socialchefen Roger Granat.

Det tredje förslag man utredde innefattar att stänga familjeförskolan. Det bedöms av förvaltningen ge så svåra konsekvenser på längre sikt att man väljer att inte föreslå det.

– Det man sparar kan komma tillbaka som mångdubbelt högre kostnader på ett annat konto, säger Roger Granat.

Han säger vidare att han har full förståelse för personalens oro inför besparingarna.

Socialnämnden beslutar om besparingarna den 18 september. Innan dess vill inte nämndordförande, Ann-Charlotte Gustafsson (UP), uttala sig.

Förändringarna föreslås gälla från årsskiftet.