Nya riktlinjer för giftiga ämnen i dricksvatten från egna brunnar

Många får helt eller delvis sitt dricksvatten från egen brunn. Nu uppdaterar Livsmedelsverket sina riktlinjer för giftiga metaller och PFAS i dricksvattnet.
– Det är upp till varje enskild fastighetsägare som har enskild brunn att kontrollera sitt vatten, säger Anneli Persson, enhetschef på miljökontoret i Uddevalla kommun.