Frågan om kommunen ska äga bussbolag eller inte kunde inte avgöras på senaste fullmäktigemötet. Manfall i Vänsterpartiet ledde till återremiss.