Nytt kommunavtal om skolskjuts – kan bryta mot lagen

När upphandlingen med Västtrafik om skolskjutstrafik löper ut 2024 ska ett nytt avtal slutas. Genom ett undantag från lagstiftningen vill kommunen i stället anlita det egna bolaget Omnibus, men beslutet uppskattas inte av alla.
– Det blir sämre för landsbygd och alla elever, säger Elving Andersson, gruppledare för Centerpartiet i kommunfullmäktige som även sitter i Västtrafiks styrelse.