Ny brandstation. Här vid Kurödsmotet kan de nya lokalerna komma att ligga.
Ny brandstation. Här vid Kurödsmotet kan de nya lokalerna komma att ligga.

Nytt läge för blåljusen

En brandstation i förfall, översvämningar och bilköer vid utryckning. Det är en verklighet som räddningstjänsten i Uddevalla länge tvingats leva i. Nu inleds en förstudie om nya lokaler.

ANNONS

Den 55 år gamla brandstationen på Bastiongatan har sedan länge börjat förfalla. Räddningstjänsten har vittnat om en ohållbar arbetsmiljö där översvämningar, bilköer och rasrisk försvårar räddningsarbetet. En förstudie om nya lokaler vid Kurödsmotet ska nu inledas.

– Det var på tiden då den gamla lokalen håller på att ramla isär. Vi har inte möjligheten att arbeta mot de krav som ställs under de förutsättningarna vi har i dag, säger Bernt Eriksson, räddningschef på räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

För tre år sedan inledde räddningstjänsten en lokaliseringsutredning som tittade på möjligheterna var en ny brandstation kunde byggas. Utredningen visade att en av de bättre lösningarna kunde vara området kring Kurödsmotet. Där är förhoppningarna att kunna bygga en ny brandstation och ett övningsfält.

ANNONS

– Vi är glada att vi kommit ett steg på vägen, att vi är överens om att vi inte kan vänta längre. En brandstation vid Kurödsmotet skulle innebära att vi lättare kan ta oss fram till en olycksplats och det skulle kunna rädda liv, säger Bernt Eriksson.

Kommunalrådet Evy Gahnström (V) är positiv till att en förstudie nu ska starta. Men det är inga pengar avsatta i nuläget för en ny brandstation.

– Men detta kommer göras så snart det går, det är akut med nya lokaler så det är viktigt att detta prioriteras, säger hon.

Carin Ramneskär (M) säger att oppositionen drivit på frågan om ny lokalisering länge. En motion skickades in förra året där man ville prioritera blåljusverksamhetens akuta behov.

– Det var på tiden att processen gick vidare då vi behöver veta mer för att fatta rätt beslut för framtiden. Men det är nödvändigt med nya lokaler så att de som arbetar inom blåljusverksamheten 24 timmar om dygnet har en vettig arbetsmiljö, säger hon.

En ny brandstation hade betytt att insatstiden för en utryckning hade minskat. En brands utveckling fördubblas var 15:e sekund. Förhoppningarna med de nya lokalerna är att det så småningom också ska fungera som en samverkan mellan olika blåljusenheter.

ANNONS

Bernt Eriksson, räddningschef, förklarar det som ett trygghetens hus. Där ambulansenheten, hemsjukvården, polis och brandkår kan fungera som en "blåljusby".

– Det skulle vara som ett nav för hela säkerheten i Uddevalla, säger han och fortsätter:

– Det viktigaste nu är att det har kommit ett steg längre i processen, jag är positiv och går runt med ett leende på läpparna.

Fakta: Den nya brandstationen

På grund av Uddevallas expansion de senaste åren klarar inte brandkåren av att utföra sitt arbete med de krav som ställs.

Arbetet hindras utav översvämningar, bilköer och ständigt underhåll måste utföras.

Lokaliseringsstudien visar på att väg 44 vid Kurödsmotet är en bra lösning för en ny brandstation och övningsfält, mitt emot Svevias lokaler.

Kostnaden för ny brandstation skulle uppskattningsvis ligga på 130 miljoner kronor.

Förstudien är till för att utreda om platsen är lämplig för en ny brandstation.

ANNONS