Lantmännens silo på Badökajen i Uddevalla hamn där det kan komma att byggas bostäder i framtiden.
Lantmännens silo på Badökajen i Uddevalla hamn där det kan komma att byggas bostäder i framtiden. Bild: Lasse Edwartz

Nytt samarbete kring spannmålsexport i Uddevalla

Betydelsen av spannmålsexport från Uddevalla hamn, har öppnat för ett nytt samarbete. Området där nuvarande silo ligger ska användas till bostäder. Därför utreder Lantmännen tillsammans med en annan aktör möjligheten att bygga en ny gemensam anläggning.

ANNONS
|

Uddevalla växer och stadsbilden förändras. Att öppna för bostadsbyggnation i centrala lägen intill Byfjorden, områden som idag är vikta åt industri, är en inriktning som kommunen driver. Detta påverkar Lantmännen som har erbjudits en ny placering på Fröland.

Inleder samarbete med Varaslättens lagerhus

Nu kommer beskedet att lantbrukskooperativet inleder ett samarbete med Varaslättens lagerhus. Det är en ekonomisk förening med västsvenska lantbrukare som sedan länge har en betydande export genom hamnen i Uddevalla.

– Lantmännen och Varaslättens lagerhusförening står tillsammans för den absolut största exportkvantiteten från västra Sverige. Genom att tillsammans utreda möjligheten till en ny anläggning i Uddevalla kan vi spara våra medlemmars pengar och bidra till ökad konkurrenskraft i området, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen i ett pressmeddelande.

ANNONS

LÄS MER:Lantmännen vill stanna i staden – erbjuds ny plats

Dyrt med mark och byggnation

En gemensam exportanläggning ska hålla nere kostnaderna för både Lantmännen och Varaslättens lagerhusförening, till exempel när det gäller markköp och byggnation.

– En modern och effektiv exportanläggning i Uddevalla har länge varit ett önskemål för föreningen och våra ägare. Att kunna lasta ut större fartyg i en effektiv anläggning skapar förutsättningar för bättre ersättning för vår spannmål vilket i förlängningen gynnar våra lantbrukare. Att vi gemensamt med Lantmännen utreder möjligheten till ny, egen anläggning känns naturligt då vi fortsatt ser stora synergier i allt från planering, etablering och drift, säger Fredrik Söderström, vd för Varaslättens lagerhus i föreningens eget pressmeddelande.

Värnar om sitt oberoende

Enligt Jordbruksaktuellt är tanken att de två aktörerna i själva verket ska ha var sina delar som ska kunna fungera oberoende av varandra. Men gemensamma lösningar kan till exempel vara gropar och inlastning, utlastning, laboratorium samt transportörer mellan anläggningarna för att kunna nyttja varandras lagringskapacitet. Styrelsen för Varaslättens lagerhus är noga med att värna om sitt oberoende som egen aktör.

– Om det någon gång i framtiden skulle bli så att vi behöver gå skilda vägar ska anläggningarna kunna fungera enskilt, säger Fredrik Söderström till tidningen.

ANNONS