Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Olagligt att byta ut alla politikerna i Uddevalla

Det var olagligt att byta ut politikerna i kommunstyrelsen och nämnderna efter förra årets uppslitande maktkamp i Uddevalla. Det slår nu förvaltningsrätten fast och upphäver fullmäktiges beslut.
Nu kräver Magnus Jacobsson (KD) att Elving Andersson (C) avgår som fullmäktiges ordförande.

– Han borde tacka för sig, utifrån hur han har raljerat om överklagandena. Fullmäktiges ordförande är den yttersta representanten för demokratin, men han har inte varit neutral i detta, säger Magnus Jacobsson.

Magnus Jacobsson, lokal ordförande i Uddevalla för KD och också riksdagsledamot, är en av de som överklagade fullmäktiges beslut i fjol.

– Majoritetens beteende har skadat oss som parti, och nu får vi rätt, säger han.

Elving Andersson (C) säger till Bohusläningen att han ”avstår från att kommentera sådant” och att kommunen överväger att ta domen till nästa instans.

Efter förra valet tillträdde den så kallade Samverkansmajoriteten med M+C+L+KD+UP+MP. De klarade att hålla ihop i drygt ett år, innan slitningarna och motsättningarna blev för starka.

Bråken ledde till att S+M+L+C i stället gick ihop och bildade en ny majoritet som tog makten formellt den 1 juli 2020.

LÄS MER: Ett år efter unika maktskiftet: ”Vi vill inte ha kaos igen”

I samband med det beslutade kommunfullmäktige att sparka alla politikerna i kommunstyrelsen och de fyra nämnderna från sina uppdrag. Som skäl angavs den nya majoriteten.

Det här innebar också att fullmäktige återkallade uppdragen som kommunalråd för Christer Hasslebäck (UP) och Jarmo Uusitalo (MP). Dessutom återkallades uppdraget som oppositionsråd för Ingemar Samuelsson (S).

Ingemar Samuelsson, dock, tog i maktövertagandet över rollen som kommunstyrelsens ordförande, och fortsatte alltså som kommunalråd men på en annan stol.

Rätten upphäver fullmäktiges beslut

Beslutet i fullmäktige att återkalla uppdragen överklagades till förvaltningsrätten som nu alltså har meddelat sin dom.

Förvaltningsrätten skriver att den bedömer att det strider mot kommunallagen att säga upp ledamöterna och ersättarna i styrelsen och nämnderna. Det beror enligt rätten på att den politiska majoriteten i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, krisledningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och valnämnden fortfarande är samma som i fullmäktige, och att inga ändringar har gjorts i nämndorganisationen. Däremot var det rätt att återkalla kommunalrådens uppdrag, enligt domen.

Förvaltningsrätten upphäver därför kommunfullmäktiges beslut.

KD har påverkats påtagligt

Magnus Jacobsson säger vidare att han är ”djupt kritisk till” och ”djupt besviken på” kommunens agerande.

– Med detta har KD i kultur- och fritidsförvaltningen under ett års tid förvägrats rätten till politisk påverkan.

Med samverkansmajoriteten hade KD ersättare i kommunstyrelsen och i samhällsbyggnadsnämnden, konstaterar Magnus Jacobsson.

– Men det gör inte så stor politisk skillnad att de togs bort. Den riktigt stora faktiska påverkan för KD är i kultur- och fritidsnämnden. Där hade vi förut Karin Johansson som ordinarie ledamot. Efter att majoriteten olagligt valde bort våra platser har KD inte kunna agera politiskt. Som ersättare kan man inte reservera sig medan en ordinarie ledamot har fullt inflytande.

– Det här betyder egentligen att alla beslut som har tagits i kultur- och fritidsnämnden har tagits felaktigt eftersom vi inte har kunnat vara med på det sätt som lagen menar. Det var därför jag överklagade. Majoritetens beteende har skadat oss som parti, och nu får vi rätt.

Magnus Jacobsson pekar vidare på att det fanns tjänsteskrivelser som varnade inför fullmäktiges beslut 2020 att byta ut alla ledamöter.

– Flera av kommunens tjänstemän påpekade risker med ett sådant beslut, men det struntade man i som majoritet. Detta trots att det också var flera partier som varnade.

SD påverkas inte

Också gruppledare Martin Pettersson (SD) överklagade beslutet till förvaltningsrätten i juli ifjol. Han säger nu att han inte är förvånad över rättens utslag.

– Vi har inte överklagat av eget intresse, vi blir varken gynnade eller missgynnade av den ena eller andra organisationen.

– Men när S och M går samman och lägger ett uppenbart lagstridigt förslag är det min sak att reagera. Detta samtidigt som jag vet att det finns två prejudikat som säger att detta inte är rätt. Jag kan inte stillatigande se på, säger Martin Pettersson.

Sverigedemokraternas gruppledare, Martin Pettersson. Bild: Edvin Bergström
Sverigedemokraternas gruppledare, Martin Pettersson. Bild: Edvin Bergström

Magnus Jacobsson (KD) säger till Bohusläningen att han delar Martin Petterssons bedömning.

– Han har helt rätt. SD påverkas inte. De var inte med i någon valteknisk samverkan före och är det inte nu efteråt. Jag delar hans analys om hur det påverkar demokratin, säger Magnus Jacobsson.

Ser flera oklarheter – överväger överprövning

Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C) säger på tisdagsförmiddagen till Bohusläningen att han ”precis har sett domen”.

– Jag har läst den ytligt så jag har lite svårt än att överblicka konsekvenserna. Det finns ett antal frågor som inte besvaras och som de inte bemöter. I vissa stycken tycker jag att rätten för ett lite tunt resonemang, säger Elving Andersson.

Som exempel ger han rättens bedömning när det gäller uppdragen i presidierna, alltså de tre ordförandeposterna i kommunstyrelsen och nämnderna.

– Med rättens resonemang hade vi fått tre nyvalda från majoriteten i barn- och utbildningsnämnden och oppositionen hade blivit helt utan. Samtidigt säger kommunallagen att oppositionen ska ha proportionerlig representation. Till exempel skulle inte KD ha kunnat fått den plats i barn- och utbildningsnämndens presidium som de fick, säger Elving Andersson.

Det är Anibal Rojas Jorquera (KD) som fick uppdraget som andre vice ordförande efter maktskiftet.

– Sedan är beslutet lite underligt också om kommunalråden. Rätten säger att det i och för sig går att entlediga dem, men att vi inte kunde välja Monica Bang Lindberg eftersom hon inte var ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

Monica Bang Lindberg (L) tillträdde som kommunstyrelsens förste vice ordförande efter maktskiftet förra sommaren.

– Det är en del oklarheter. Nu finns det framför allt anledning att fundera över om vi ska begära överprövning, säger Elving Andersson.

Påverkar domen de beslut som har fattats sedan majoritetsskiftet?

– Jag kan inte bedöma det. Det får de som är mer juridiskt skolade än jag grotta i, säger Elving Andersson.

– Men om det sker ett överklagande vinner ju inte den här domen laga kraft förrän det är hanterat.

Du får skarp kritik av Magnus Jacobsson, som kräver din avgång som fullmäktigeordförande och menar att du har misslyckats i uppdraget. Vad tänker du om det?

– Jag avstår från att kommentera sådant, säger Elving Andersson.

”Inte ens ordförande kan gå emot lagen”

Även Torsten Torstensson, politisk vilde i kommunfullmäktige, överklagade beslutet som rätten nu ogiltigförklarar.

– Jag är väldigt, väldigt nöjd med domen, Men jag är också besviken på förvaltningsrätten som inte godkände inhibition när jag begärde det. Då hade de gamla nämnderna suttit kvar och vi hade inte haft den här situationen. Rätten har varit med och skapat röran, tyvärr, säger Torsten Torstensson.

– Det är också väldigt viktigt att kommunjuristerna redan innan beslutet i fullmäktige avrådde Ingemar Samuelsson och Elving Andersson från att gå vidare. Och nu har vi en klar indikation på att man inte kan gå emot lagen, inte ens om man är ordförande i kommunstyrelsen eller fullmäktige, säger Torsten Torstensson.

Tramspolitik

Efter maktskiftet leds kommunstyrelsen av Ingemar Samuelsson (S) som ordförande, Monica Bang Lindberg (L) som förste vice ordförande och Christer Hasslebäck (UP) som andre vice ordförande. De är alla tre kommunalråd.

– Vi kommer att överklaga domen, det måste vi. Beslutet är motsägelsefullt och vi måste begära en prövning av helheten, säger Ingemar Samuelsson.

– Det är konstigt om vi har rätt att besluta om en ny organisation, men inte rätt att entlediga befintliga ledamöter.

Ingemar Samuelsson kallar Magnus Jacobsson skarpa angrepp på Elving Andersson för ”tramspolitik”.

– Det var inte kul för Magnus Jacobsson att hamna utanför, men det här är sandlådenivå på debatten.

– Man kan inte jämföra med prejudikaten. När vi har fördelat uppdragen har vi utgått från valtekninsk samverkan, det är en helt annan situation än i andra kommuner, säger Ingemar Samuelsson.

Oppositionsrådet vill ha juridiska fakta på bordet

Christer Hasslebäck säger att han vill se en juridisk bedömning av domens konsekvenser innan han kommenterar den närmare.

– Jag gav visserligen uttryck för skepsis i samband med beslutet i fullmäktige, men det är bättre att ha en juridisk bedömning som helhet än att spekulera och så kanske det också visar sig vara fel, säger Christer Hasslebäck.

Han säger att han bland annat vill veta vad som händer med de beslut som har fattats sedan maktskiftet.

– Om vi tar ett beslut i närtid, som jag är kritisk till, så är det avsiktsförklaringen med IFK Uddevalla. Finns det mandat för att ta ett sådant beslut?

– När vi vet fakta på bordet får vi dra konsekvenserna av det då. Sedan kan man titta på prejudikat, men jag tror inte att det finns någon annan kommun som varit i exakt den här situationen, säger Christer Hasslebäck.

Monica Bang Lindberg (L) svarar i sms att hon ”har semester och är i Danmark”.