Ska Uddevalla Omnibus tillåtas växa som kommunalt bolag genom att köpa Lysekils Buss? Frågan diskuterades av kommunfullmäktige på onsdagskvällen.
Ska Uddevalla Omnibus tillåtas växa som kommunalt bolag genom att köpa Lysekils Buss? Frågan diskuterades av kommunfullmäktige på onsdagskvällen. Bild: Karl af Geijerstam

Omstridd bussaffär togs upp av kommunfullmäktige

Det kommunala bussbolaget, Uddevalla Omnibus, vill växa genom att köpa ett privat bussbolag med säte i Lysekil. Men den tilltänkta affären har varit omstridd. På onsdagskvällen var det upp till kommunfullmäktige att avgöra frågan.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Bland de argument som har framförts mot förvärvet finns bland annat juridiska aspekter men den gamla frågan om Uddevalla Omnibus överhuvudtaget ska drivas i kommunal regi, eller om det är dags att sälja bolaget, har också väckts till liv av den borgerliga alliansen.

LÄS MER:Borgerliga partier vill sälja ut hela Uddevalla Omnibus AB

Kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck och de andra i Uddevallapartiet fick därmed åter, trots medhåll från såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna om att köpet av Lysekils Buss borde genomföras, en stor del av nuvarande samverkansmajoritet emot sig.

Affären gick alltså inte igenom, åtminstone inte den här gången.

Monica Bang Lindberg (L) framförde yrkandet om återremiss från de fyra allianspartierna som vann gehör i kommunfullmäktige med minsta möjliga marginal, genom stöd från 11 av 32 närvarande ledamöter.

ANNONS

LÄS MER:Uddevalla Omnibus vill köpa Lysekils buss

Syftet med återremissen blir att göra en fördjupad riskanalys av affären. Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C) klargjorde att ärendet skickas tillbaka till Uddevalla Omnibus för ytterligare beredning.

Martin Pettersson (SD) gick i debatten emot förespråkarna genom att ifrågasätta möjligheterna att verkligen driva igenom affären. Detta på grund av att det har blivit en så omfattande debatt och utifrån bedömningen att ett sådant beslut mycket väl kan komma att rivas upp som resultat av en eventuell laglighetsprövning,

ANNONS