Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

David Sahlsten, Christer Hasslebäck och Martin Pettersson. Bild: Collage
David Sahlsten, Christer Hasslebäck och Martin Pettersson. Bild: Collage

Oppositionen splittrade i synen på vaccinhanteringen

Uddevallas uppmärksammade vaccinhantering har försvarats av kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S). Företrädarna för partierna i opposition har i sin tur delade meningar kring hela frågan. En kan inte förstå hur Samuelsson resonerar överhuvudtaget: ”Barockt”

Efter att kommunledningen själva berättat att chefer inom kommunen mottagit vaccin under vecka 3 och 4 har Bohusläningen försökt få klarhet i varför. Kommunen ansvarar för att vaccinera sin egna personal samt personer som bor på kommunala boenden.

LÄS MER: Högsta cheferna har redan fått första dosen – före egna omsorgspersonalen

Regeringen och regionen har varit tydliga med att all vaccinering ska gå enligt uppsatt prioritering för att skydda de mest utsatta från att bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19. Socialminister Lena Hallengren har slagit fast att regionerna ska se till att prioriteringarna följs.

– I grund och botten kan det betyda att man inte får betalt för de doserna, har ministern sagt till TT.

Kommunens försvar har varit att cheferna har funnits med på en reservlista, och endast kallats in när doser varit i farozon för att behöva slängas. En lista som sedan hållits hemlig för allmänheten.

LÄS MER: Kommunchefer går före i vaccinkön – håller förturslista hemlig

LÄS MER: Allmänheten nekas läsa hemliga listan – oklart om den ens existerar

”Helt barockt som sådant”

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) har försvarat hanteringen. Liberalerna, som sitter i majoriteten, gick tidigare ut i veckan och riktade kritik. Framförallt mot bristande transparens i vad som faktiskt hänt.

Bohusläningen har nu varit i kontakt med partierna i opposition för att få deras bild av vaccinhanteringen, den hemliga listan och reaktionerna från allmänheten.

– Kommunen borde ha haft bättre rutiner så att personerna på reservlistan också tillhörde prioriterade grupper, och det tror jag att man har skaffat nu. Det gick väldigt fort att komma igång med vaccineringen och man har fått laga efter läge. Jag kan vara tveksam till vissa delar men samtidigt tycka att situationen blivit uppförstorad, säger David Sahlsten, gruppledare Kristdemokraterna i Uddevalla.

LÄS MER: Ingemar Samuelsson: ”Cheferna borde fått vaccinet allra först”

Hur tänker du kring Ingemar Samuelssons försvar av att chefer vaccinerats och hans uttalanden om att vissa cheferna bör tillhöra de högst prioriterade?

– Det är helt barockt som sådant. Jag kan uppskatta att han, precis som jag vill, pekar på att tjänstemän gör ett bra jobb, men att de ska vara prioriterade får stå för honom.

LÄS MER: Experten: Kommunen gör fel som mörkar förturslistan

När Bohusläningen började ställa frågor om reservlistan blev det allt mer tyst från kommunen. Det har inte funnits någon transparens i hur många tjänstemän som vaccinerats eller vilka som finns med på reservlistan. Hur tänker du kring det?

– Där har man brustit i kommunikationen från kommunens sida. Man har inte varit tillräckligt tydliga i hur man resonerar och inte fått ut budskapet på ett enkelt sätt. Jag kan tycka att man gömt sig i vissa lägen, säger David Sahlsten.

Förstår inte varför prioriteringen inte har följts

Mest kritik mot vaccinhanteringen bland de oppositionella ledarna kommer från Sverigedemokraternas Martin Pettersson.

– Det som är den stora frågan är hur personer som inte tillhör samhällsprioriterade grupper hamnar på den här reservlistan. Men i stort vill jag hänvisa till ett svar jag skrev om detta i våra kanaler redan förra veckan, säger han till Bohusläningen.

I inlägget på sociala medier skriver Martin Pettersson bland annat om uppgiften att politiker från krisledningsnämnden har funnits med på reservlistan vid något tillfälle.

”När nu vaccinet äntligen har anlänt till Uddevalla är det min uppfattning att det finns viktiga grupper i samhället att prioritera, och att jag inte är en av dem. Jag kommer därför att tacka nej om jag erbjuds möjligheten att gå före i vaccinationskön”, skrev politiken, som själv ingår i krisledningsnämnden, i inlägget.

– Det naturliga hade varit att reservlistan speglade prioriteringsordningen. Då hade utsatta kunnat få vaccin tidigare istället, säger Martin Pettersson.

LÄS MER: Experten: Kommunen gör fel som mörkar förturslistan

UP, MP och V vill inte kritisera

Christer Hasslebäck från Uddevallapartiet är oppositionsråd i kommunen. Han anser att Bohusläningen har gett en onyanserad bild av vaccinhanteringen. Att det inte varit tillräckligt klarlagt att kommunen endast ansvarar för vaccineringen av personer inom den egna verksamheten

– De flesta individer baserar sitt tyckande på den informationen man har. Här finns er roll och jag kan tycka gemene man fått en bild av att kommunen styr all vaccinering, säger han.

Men chefer har fått vaccin utanför prioriteringsordningen?

– Det är en pragmatisk problematik. Det sämsta alternativet är om vaccin förgås, att det inte nyttjas. Jag vet att Uddevalla ligger långt fram i vaccineringen och processen löper på jättebra.

Liknande toner har Miljöpartiets Jarmo Uusitalo. Han anser att insändare visar tydligt att flera inte förstått att kommunens vaccin inte kan gå till personer som faller under vårdcentralernas ansvar.

–Enligt information från kommunen har totalt cirka 20 personer vaccinerats med doser för som annars kunde gått till spillo. Av de ska 14 vara personer som arbetar med att ta emot personer på Agnebergshallen. De andra lär vara efter de roller som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap anser är viktiga för att få samhället att fungera, säger han.

Men regionen och regeringen är tydliga med att prioriteringsordningen ska följas även på reservlistan?

– Jag nöjer mig med att acceptera den information jag fick på kommunstyrelsens sammanträde. Jag förstår argumentationen och varför man gjort som man gjort, säger Jarmo Uusitalo.

Även Vänsterpartiets gruppledare David Höglund Velasquez känner sig tillfreds med den information som kommunen givit om vaccinationen.

– Jag har förstått det som att man i första hand utgått från prioriteringslistan men att man vid några fåtal händelser har fått rycka första bästa utefter den här reservlistan, säger han till Bohusläningen.

Hur tänker du kring Ingemar Samuelssons tankar om att chefer borde prioriteras?

– Kan vara kritisk till att vissa chefer har fått före andra nyckelpersoner. Men jag förstår också argumenten. Vissa tror att chefer kan arbeta hemifrån hur som helst, men alla kan inte göra det och vi måste ha personer på plats i stadshuset och liknande. Hade varit väldigt kritiskt om personer blir utslagna, och det är bättre att sprutor används än att de slängs.

”Upplever inte det som kritik”

Bohusläningen har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) efter intervjuerna. På frågan om hur han bemöter David Sahlstens (KD) kritik svarar han följande:

– Jag upplever inte det som kritik. Det jag har pratat om är en marginal på två till tre chefer som jag kan tycka borde varit prioriterade i originallistan. Vi kan vara oense om hur vi borde använt slattarna, kanske skulle vi hittat ett annat sätt men det är lätt att säga när man står vid sidan om och inte på plats med en öppnad flaska, säger Ingemar Samuelsson.

LÄS MER: Socialchefen onåbar mitt i pandemin

LÄS MER: Roger Granat pudlar om vaccinet – skulle inte tagit sprutan