Orange Day högtidlighölls med musik och tal i Uddevalla

På tidiga fredagskvällen uppmärksammades FN:s internationella dag mot kvinnovåld för första gången under kommunorganiserade former på Kungstorget i Uddevalla – med musik, tal och ljusmanifestation.
– Jättebra att de lyfter upp det här, säger Maria Enander som närvarade tillsammans med sin dotter Stella.