Överklagan mot nya Ljungskileskolan: ”Strider mot barnkonventionen”

Bygget av den nya Ljungskileskolan har varit omstritt och rört upp starka känslor och kraftiga protester bland boende i området. Trots stort motstånd klubbades beslutet igenom i början på juni. Drygt en månad senare har dock beslutet överklagats till förvaltningsrätten.