Enligt kommunfullmäktiges beslut om den nya Ljungskileskolan ska lokalerna där Ljungskileskolan i nuläget huserar ska rivas. I stället ska en helt ny skola byggas.

Redan kund?Logga in här