Blommigt kungsljus har växer bara å ett fåtal ställen i Bohuslän.
Blommigt kungsljus har växer bara å ett fåtal ställen i Bohuslän. Bild: Hans Hillewaert

Överklagan stoppar inte tillfälligt badhus

Blomman må vara unik. Men det är inte nog för att försena det planerade tillfälliga badhuset. Faktiskt var blommans eventuella värde inte ens en fråga för domstolen, som avvisade den överklagan som gjorts.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Blomman grenigt kungsljus växer bara på ett fåtal platser i Bohuslän, däribland på fastigheten i Sörvik där det tillfälliga badhuset är tänkt att uppföras. Men länsstyrelsen gav kommunen dispens för att skada växten i samband med att det tillfälliga badet byggs.

Föreningen Bohusläns flora ansåg dock att länsstyrelsens beslut inte stämde överens med den skiss som fanns med i beslutet, och överklagade länsstyrelsens beslut om dispens till mark- och miljödomstolen. Bland annat befarade man i föreningen att en yta som är tänkt att bli parkering kommer att bli "stenhård och ofruktbar under flera år efter att badet tagits bort".

LÄS MER:Unik blomma på Sörvik riskerar försena badhuset

Inte rätt att överklaga

Nu har mark- och miljödomstolen behandlat ärendet, men utan att beröra sakfrågan i föreningens överklagan. Domstolen har helt enkelt beslutat att avvisa överklagandet – eftersom föreningen inte anses ha rätt att överklaga.

ANNONS

Enligt miljöbalken krävs bland annat att föreningar behöver ha minst 100 medlemmar, eller på annat sätt visa att verksamheten har allmänhetens stöd, för att få överklaga. Då föreningen enligt medlemsförteckningen har 66 medlemmar är den alltså för liten för att ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut.

Från Uddevalla kommun förklaras att man ligger bra enligt plan, att man försöker synka det tillfälliga badhuset med rivningen av det gamla och att det ser ut att ske om ungefär ett år.

LÄS MER:Skredsäkring kan komma att försena badhusbygge

ANNONS