Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Det blir ingen vidare utbyggnad av vindkraften i Uddevalla kommun.

Plan sätter p för vindkraft

Debattens vågor gick höga när kommunens vindbruksplan avhandlades på kommunfullmäktiges möte. Planen sätter stopp för vidare utbyggnad av vindkraft i kommunen.

Efter många turer antogs i veckan kommunens vindbruksplan av kommunfullmäktige. Vindbruksplan 2015 innebär att det inte kommer att ske någon utbyggnad av vindkraft i Uddevalla kommun. Skälet är att inga områden anses lämpliga för vindbruksrelaterad exploatering. Vid votering i fullmäktige antogs planen med 46 röster för och 14 emot.

Vindbruksplanen rörde upp starka känslor på fullmäktigemötet och det var många som ville göra sina röster hörda.

Den starkaste kritiken mot vindbruksplanen kom från Elving Andersson (C). Under fullmäktigemötet liknade han samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gunilla Magnusson (MP) vid sagans Mäster Skräddare som får i uppdrag att sy en rock. Enligt sagan blir rocken en tummetott och till slut ingenting. Från fullmäktiges talarstol sade han att "hanteringen av vindkraft i Uddevalla kommun liknar sagan. Nu är vi vid vägs ände och det bidde ingenting".

- Det var min ambition att få till en rejäl debatt. Jag vill inte kalla vindbruksplanen för en plan då den slår fast att det inte blir någon utveckling av vindbruk i kommunen för väldigt lång tid framöver, säger han.

Men inte heller Gunilla Magnusson är nöjd med den antagna planen. Hon anser däremot att kritiken mot hennes roll är orättvis.

- Jag är den första att skriva under att resultatet är sorgligt. Vi har ett ansvar att ta fram förnybar energi. I sak är jag enig med (M) och (C). Jag tycker däremot inte att jag är orsak till resultatet, säger hon och tillägger:

- Vi beslutade att följa landskapsanalysens råd som avrådde från utbyggnad söder om Uddevalla. Vi såg inte möjligheten att få en hållbar utbyggnad. En utbyggnad av vindkraften ska hålla både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vindkraft i Forshälla höll inte socialt.

Det håller inte Elving Andersson med om. Han säger att södra Uddevalla ströks ur vindbruksplanen för att det fanns en högljudd opinion i området.

- Jag har all respekt för att människor känner sig oroliga inför etableringar av det här slaget. Men skulle man aldrig våga gå emot en lokal opinion, skulle man heller inte kunna utveckla samhället. Jag vill påstå att det inte finns något i landskapsanalysen som säger att det var olämpligt att etablera vindkraft i Forshälla.

Processen att svara på frågan om, och i så fall var, kommunen ska kunna satsa på utbyggnad av vindkraft har varit aktuell sedan 2008. Kommunen har velat satsa på en utbyggnad av vindkraft på Herrestadsfjället och vid Bulid, men där har länsstyrelsen satt stopp. Områdena betraktas som för värdefulla med tanke på stadsnära friluftsliv och höga naturvärden.

I dagsläget är 13 vindkraftverk i drift i kommunen och det finns tillstånd för ytterligare nio.

Enligt Gunilla Magnusson finns tillstånd för sju vindkraftsverk vid Gunnarby, men där elnätet i dagsläget saknar kapacitet för att ta emot ytterligare ström. Tillstånd finns också för ytterligare två vindkraftsverk på Bokenäset.

Hur går ni vidare?

- Just nu är det inte ekonomiskt att bygga vindkraft men det kan ju snabbt ändra sig, säger hon.

När de nio vindkraftsverken kan byggas vågar inte Gunilla Magnusson sia om.

Hur upplever du som miljöpartist beslutet att anta en plan om att inte bygga ut vindkraften?

- Det här känns lite uttjatat för mig. Jag har fått kritik från mina väljare. Jag kan inte säga att jag är nöjd men jag måste acceptera läget, säger Gunilla Magnusson.