Detaljplanen för Skarsjövallens nya bostadsområde väntas godkännas politiskt under våren. Bilden är tagen innan 2013. Bild: Uddevalla kommun
Detaljplanen för Skarsjövallens nya bostadsområde väntas godkännas politiskt under våren. Bilden är tagen innan 2013. Bild: Uddevalla kommun Bild: Uddevalla kommun

Planen för Skarsjövallen redo – men byggstart kan dröja

Efter 13 år är nu detaljplanen klar för det nya bostadsområdet vid Skarsjövallen. I vår ska den godkännas politiskt – men byggstart kan dröja.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Redan 2008 presenterade kommunen planer på bostäder vid arenan som då hette Starke Arvid Arena i Ljungskile. Sedan dess har arenan bytt namn till Skarsjövallen, men visionen om bostäder har bestått i alla fall på idéstadiet vilket Bohusläningen har skrivit om.

LÄS MER: Här planeras nya bostäder i Ljungskile

Planeringen stod dock stilla under en rad år eftersom projektet inte prioriterades av kommunstyrelsen, beskriver planarkitekt Mats Windmark.

LÄS MER: Nygamla planer aktuella igen

Men så, för ett par år sedan, dammades idéerna av och planarbetet återupptogs

270 nya bostäder

Planeringen gäller upp mot 270 nya bostäder. Kommunen tänker sig en blandad bebyggelse, med villor och flerbostadshus. Det är inte tillåtet för kommunen att reglera i detaljplanen vilket upplåtelseform det ska bli, men det uttalade målet är att det ska byggas både hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter.

ANNONS

För ungefär ett år sedan, i december/januari 2019/2020, hade planerna kommit så långt att de ställdes ut för granskning. Och nu, den 16 februari, väntas samhällsbyggnadsnämnden godkänna den nu klara detaljplanen.

Kommunen måste säkra att exploateringen inte stör beståndet av större vattensalamander i området.
Kommunen måste säkra att exploateringen inte stör beståndet av större vattensalamander i området. Bild: Claes Andrén

En stötesten har varit hur kommunen ska hantera beståndet av större vattensalamander i området. Arten har ett starkt formellt skydd både i svensk lagstiftning och i EU-rätt. Frågan har utretts och kommunen har föreslagit åtgärder för att exploateringen inte ska skada salamandern. Det handlar bland annat om att skydda den dammiljö där arten finns.

Oro för buller från trafiken

En annan fråga som har väckt oro och protester i området är trafiken och hur vägen till det nya området ska dras.

– Det är många boende i Hälle som befarar att det ska bli mycket buller och problem. I början av ärendet var tillfartsvägen vid Åsvägens förlängning, men det har ändrats, säger Mats Windmark.

I stället planeras nu vägen att passera i en stor båge söder om bostadsområdet vid Lingonvägen och Blåbärsvägen. Två alternativ har diskuterats och länsstyrelsen kräver det sydligaste alternativet av hänsyn till beståndet av större vattensalamander.

Mats Windmark beskriver att han har haft tätt samarbete med kommunens trafikingenjörer för att väga in de boendes åsikter.

– Varken trafikingenjörerna eller jag är oroliga för trafiksäkerheten nu. De menar att det går att bygga om så att det blir säkert, säger Mats Windmark.

ANNONS

Förväntar sig lång process

Om planen godkänns av nämnden på tisdag, ska den vidare för behandling i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket väntas ske under våren.

Därefter ska beslutet skickas med en överklagandehänvisning till alla som har lämnat skriftliga synpunkter på projektet.

– Det är ganska många som har skrivit till kommunen, och flera brev är undertecknade med tio, tjugo namn så det blir ett stort utskick, säger Mats Windmark.

Det räcker därefter med ett enda överklagande så måste beslutet hanteras av Mark- och miljödomstolen och eventuellt också av Mark- och miljööverdomstolen.

Mats Windmark bedömer att detaljplanen som tidigast kan vinna laga kraft i slutet av året.

– Om och när det får laga kraft återstår en hel del jobb innan man kan sätta spaden i marken, med detaljprojektering bland annat, säger han.

Tillåtet med ny väg

Parallellt med detaljplanen pågår arbetet med en ny förskola nära Åsvägen. Den har fått positivt förhandsbesked.

– Det ska byggas 180 meter väg i höst till förskolan, som börjar byggas om cirka ett år. Vägen är gemensam med min detaljplans väg, men det är tillåtet att bygga en kommunal gata på kommunal mark utan detaljplan. Så det blir inte någon smygstart på bostadsområdet, säger Mats Windmark.

Planbeskrivningen finns att se på kommunens hemsida.

ANNONS
ANNONS