Sture Johansson, Åke Hedlund, Ted Eriksson, Paul Hermansson, Margaretha Eriksson, Michael Walleryd-Engelbrektsson, Niklas Hermansson i föreningen Bevara Forshälla har kämpat emot bergtäktsplanena i flera år. ”Kanske ser vi ett ljus i tunneln”, säger ordföranden Niklas Hermansson.