Planer på nytt samarbete för att säkra Uddevallas dricksvatten

Hur ska Uddevalla klara att få fram dubbelt så mycket bra dricksvatten som idag till invånarna om 80 år? Frågan utreds just nu, och svaret heter troligen samarbete över gränsen.

Redan kund?Logga in här