Polisen: Koppling vägpirater och åldringsbrott

I takt med att tipsen om vägpirater ökar ser nu polisen ett samband mellan vägpirater och de åldringsbrott som sker i stadskärnorna. – Vi håller på att kartlägga ett hundratal individer som har kopplingar till båda, säger utredare Mats Wahlberg.

ANNONS

Enligt honom handlar det om personer som reser runt i olika länder i olika konstellationer.

– Det handlar om både män och kvinnor, från unga vuxna till övre medelåldern, alla uteslutande från Rumänien.

Det kan handla om så många som över hundratalet som enkom inriktar sig på att lura människor på olika sätt. Bland annat rör det sig om olika sätt att lura människor vid vägkanten, så kallade vägpirater.

– Metoden att lura människor kan variera. Generellt stannar man på en vägsträcka med varningsblinkers och på olika sätt försöker stoppa bilister.

I vissa fall kan personerna till och med gå ut i vägen och vinka för att stoppa bilar och utgör därmed en trafikfara. De är oftast välklädda för att skapa förtroende.

ANNONS

– Mycket går ut på att fingera en nödsituation med bilen. Antingen att bensinen är slut och man behöver kontanter eller att man vill sälja guld som oftast är falskt. Det är lite stundens ingivelse.

I vissa fall har man fått in rapporter om hotfullt beteende från dessa personer men ännu inga konkreta anmälningar om detta.

I sin kartläggning har polisen identifierat tre huvudstråk som vägpiraterna väljer att använda sig av.

– Tyngdpunkten ligger på E 6 i Västsverige, men man åker också E4 från Helsingborg och man svänger även av från Göteborg till Borås och Jönköping, säger Mats Wahlberg.

Under senaste året ser man ett allt klarare samband mellan vägpirater och de personer som anmäls för åldringsbrott på gator och torg.

– Vi har identifierat många av de här personerna. När vi jämför bilder och övervakningsfilmer så kan vi se en koppling här. Samma personer återkommer på olika sätt ihop med andra personer som är misstänkta för åldringsbrott.

Man har fått in mycket tips och iakttagelser men när det gäller vägpirater finns det få anmälningar.

– De hinner oftast försvinna från platsen innan vi dyker upp.

Nu uppmanar han allmänheten att skriva upp registreringsnumren på bilarna om man misstänker att det rör sig om vägpirater.

ANNONS

– Det underlättar väldigt mycket för oss.

Kartläggningen kring den här brottsligheten är ett ständigt pågående arbete.

– Jag tror vi kommer att ha en tydligare bild efter den här säsongen när vi fått in mer information.

---------

Polisens tips om du misstänker vägpirater

Stanna inte bilen om du känner dig osäker, ring istället Polisen på 114 14.

Notera bilnummer och lägg märket till registreringsskylten. I många fall är bilarna från andra länder.

Om du ändå stannat, men inser att något inte står rätt till- åk därifrån och tipsa Polisen.

Tänk på säkerheten vid större trafikleder och vid på- och avfarter: risken för olyckor ökar när du stannar.

Om du stannat och utsätts för brott ska du alltid ringa 112.

Källa: Polisen

ANNONS