Power of pink upplyser om kvinnors rättigheter: ”Vet inte om lagarna i Sverige”

Under pandemin sattes flera delar av verksamheten på paus, men nu har kvinnonätverket Power of pink kunnat återuppta de veckovisa träffarna igen. När Bohusläningen besökte måndagsfikat var det fokus på kvinnors rättigheter och hur viktigt det är att våga.
– Vi berättar om allt som kvinnor behöver veta, säger Sultana Ahmad.