Rekordmånga får indraget studiemedel på grund av skolk

Allt fler gymnasieelever blir av med sitt studiemedel på grund av ogiltig frånvaro, även i Bohusläningens område. Men vad ökningen beror på har fler än ett svar.

ANNONS

Varje år släpper CSN statistik över hur många gymnasieelever som på grund av skolk, blir av med sitt studiebidrag. Under det senaste läsåret fick totalt 29 600 studerande på gymnasiet indraget på grund av skolk. Högst var siffran i Gotlands län (13,4 procent), följt av Stockholms län (11,4 procent) och Västerbottens län (10,0 procent). Lägst var siffran i Jämtlands län (4,8 procent).

Ökning de senaste tio åren

Under det senaste årtiondet har det skett en ökning bland elever som blivit av med sitt studiemedel på grund av skolk. När CSN i dagarna släppte sin rapport stod det klart att årets siffra på 8,7 procent är rekordhögt. Enligt Andreas Dahlkvist, analytiker på CSN, är det flera faktorer som förklarar varför det ser ut som det gör.

ANNONS

– Det finns inget enkelt och rakt svar tyvärr. Det finns en tydligare ökning bland fristående skolor, där det både blivit fler elever men också en högre andel av ogiltig frånvaro. Vi kan konstatera att det varit så under en lång tidsperiod. Sedan har också skolor blivit mer noggranna med att rapportera om ogiltig frånvaro, säger han.

Fler i Bohusläningens område

I Bohusläningens område är andelen något lägre jämfört med riket som helhet, (7,1 procent). Men hur många som som blivit av med studiemedel har under de tre senaste läsåren ökat något på flera ställen. Nina Södergren är rektor för bland annat hotell- och turismprogrammet vid Agnebergsgymnasiet i Uddevalla och hon ser det förebyggande arbetet mot skolk som mycket viktigt.

– Vi jobbar ju ständigt med att få ned frånvaron, genom att uppmärksamma och prata med de elever som är frånvarande. Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas är att vara i skolan, säger hon.

Skillnad mellan könen

Fördelningen mellan könen är stor när det kommer till skolk. Totalt står pojkar för 64 procent av det rapporterade skolket, medan flickor står för drygt en tredjedel. Det är också mer vanligt förekommande att elever med utländskt medborgarskap blir av med sitt studiemedel än svenska medborgare.

ANNONS

Av de som får sitt studiemedel indraget är det mindre än hälften som får ett återkrav, vilket innebär att man ska betala tillbaka felaktigt utbetalat studiestöd. Enligt Andreas Dahlkvist beror det till stor del på att CSN ofta hinner betala ut mer pengar än vad den studerande har rätt till.

ANNONS