Revisorernas allvarliga kritik mot simhallsprojektet: Viktiga detaljer mörkläggs

Bygget av den nya simhallen får svidande kritik av kommunens revisorer. De ifrågasätter i princip allt kring projektet – från kalkyler till hur bygglovet beslutades. Dessutom upplever de att viktiga detaljer mörkläggs. Kommunstyrelsens ordförande, Ingemar Samuelsson (S), tycker att det är ”väldigt besynnerligt” och ”lite underligt” agerat av revisorerna.