Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Magnus Jacobsson (KD)
Magnus Jacobsson (KD)

Riksdagsledamot överklagar kommunfullmäktiges beslut

Det är inte bara Torsten Torstensson (C) som är missnöjd med besluten som togs under senaste mötet i kommunfullmäktige. Nu överklagas de igen – av en riksdagsledamot.

Under onsdagen skickade Magnus Jacobsson (KD) in en överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborg avseende ett antal beslut som togs under kommunfullmäktiges möte den första juli.

– Jag har reagerat på när Ingemar Samuelsson (S) uttalar sig om moral istället för lag och ordning. Det är ett väldigt konstigt resonemang.

Magnus Jacobsson sitter i riksdagen för Kristdemokraternas räkning, men bor i Uddevalla. I sin överklagan skriver han att han ”önskar överklaga fyra ärenden”. Dessa fyra ärenden avser besluten om ”återkallande av uppdrag för förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd”, ”återkallande av uppdrag i kommunala aktiebolag och stiftelser”, ”ändring av reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, minskning av antal förtroendevalda” samt ”val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2020-2022 i vissa fall delar av perioden på grund av ny majoritet”.

– Om man tittar i min överklagan så hänvisar jag bland annat till SKR, som är väldigt tydliga med att flera av besluten men all sannolikhet är helt felaktiga, säger Magnus Jacobsson.

Han tillägger att man ska vara ödmjuk inför domstolar, ”för det kan alltid bli lite olika”.

– Men om nuvarande domstol kommer följa tidigare beslut så kommer det här att upphävas.

Magnus Jacobsson menar att den informationen har innehafts av kommunfullmäktige, men man har ändå valt att göra som man gjort.

– Frågan uppstår om man inte ska kunna byta majoritet mellan valen och jo, det kan man. Men det fanns ingen anledning att entlediga folk i nämnderna. Det hade räckt med att den nya majoriteten hade visat lite ödmjukhet och förhandlat med de partier som hade ordförandeposter och så hade man utifrån det kunnat skifta snyggt och prydligt, säger Magnus Jacobsson.

– Nu gick man bara fram och tryckte till. Det är rätt så osnyggt agerat faktiskt.

Fler som överklagat

Torsten Torstensson (C) får alltså sällskap i sin överklagan. Bohusläningen rapporterade under fredagen om hans överklagan avseende kommunfullmäktiges beslut om att entlediga ledamöter i nämnderna. Han skrev till förvaltningsrätten i Göteborg att ”i en dom som slutgiltigt avgjordes i Regeringsrätten, mål 4353-09, slås fast att det inte är aktuellt att lagligen återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i nämnder, enligt kommunallagen § 4 kap. 10 a, eftersom den politiska majoriteten i dessa fortfarande är densamma som i fullmäktige.”

Skillnaden mellan Torsten Torstenssons överklagan och Magnus Jacobssons, är att den tidigare bara avser en punkt, medan den senares pekar på fyra.

– Jag har överklagat alla fyra ärendena, säger Magnus Jacobsson.

– Det är väldigt konstigt att man har buntat ihop stiftelser och aktiebolag. Man har gjort det jätteenkelt för sig och tagit dem i en klump. Förvaltningsrätten kan bara ta ställning till det som har yrkats på och på de underlag man har skickat in, och jag har yrkat på varje enskilt beslut med ett fullödigt underlag.

Både Magnus Jacobsson och Torsten Torstensson hänvisar till tidigare fall och kommunallagen, som är något luddigt formulerad.

– Som jag ser det är formuleringen om ändrad majoritet som grund för nya ledamöter inte helt glasklar, men den tolkning som gjorts av kammarrätt och regeringsrätt är entydig och innebär att klaganden får rätt, sa Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap på Göteborgs universitet, till Bohusläningen i fredags, när Torsten Torstensson överklagan offentliggjordes.

Folke Johansson trodde då att Torstensson kommer att få rätt i sak.