Roger Johansson (L) fråntogs uppdraget som förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och återinsattes 18 månader senare. Nu kräver han arvode för perioden.

Redan kund?Logga in här