Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: Lasse Edwartz
Bild: Lasse Edwartz

Säljakt och åtgärder mot dumpat krigsmaterial ska rädda haven

Totalförbud mot bottentrålning i dumpningsområdet för kemiska stridsgaser väster om Måseskär, jakt på gråsäl och skarv – det är några av Havs- och vattenmyndighetens förslag för att förbättra miljön i Sveriges hav.

2015 tog Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fram ett åtgärdsprogram för livet i havet. Nu presenterar myndigheten en uppdatering som skickas ut till myndigheter, kommuner organisationer.

– Vi har sett att läckage från dumpat krigsmaterial kan spridas till sediment med bottenströmmar och vill därför undvika bottentrålning som kan riva upp stora mängder sediment, säger utredaren Karin Pettersson vid enheten för havsmiljöförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Myndigheten förslår också att den totala arealen som yrkesfisket trålar på ska minska, med syfte att bottnarna i mindre grad ska störas.

– Det behöver inte betyda att man trålar mindre, men väljer bort trålning vissa bottnar, säger Karin Petterson.

Bohusläningen har tidigare berättat om oro för att torskbeståndet påverkas negativt av säl och skarv och den omstridda frågan om jakten på dessa djur. Frågan lyfts nu också av Havs- och vattenmyndigheten som skriver att det behövs "behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer som gråsäl och storskarv, för att stödja åtgärder med syfte att återuppbygga lokala kustfiskesamhällen".

Myndigheten förslår nu också förbud eller aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare som använda som driftskälla på fritidsbåtar. De förbränner endast, skriver HaV, 20 till 30 procent av bränslet och resten följer med avgaserna ut havet. Kritiken mot dessa gamla motorer har funnit i över tio år. Men det är först nu en aktiv utfasning av dem eller ett förbud seglar upp som viktig punkt i myndigheternas agenda för åtgärdsprogram för havsmiljön.

Inte heller fritidsfisket kommer undan hårdgranskning, med krav på bättre märkning av redskap. Fritidsfisket har 1,4 miljoner utövare i Sverige och det är viktigt att det fisket bedrivs rätt och enligt de regler som finns, menar HaV. En avsevärd del av spökfiskande redskap man plockar upp ur havet härstammar från fritidsfiskare, fortsätter myndigheten.

Åtgärderna i det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön går nu ut på remiss. Remissinstanserna ska svara senast 30 april 2021.