Så kommer badhuset i Uddevalla att se ut

En stor byggnad med glasentré och färger som knyter an till området. Nu kan Bohusläningen visa de splitter nya, hittills opublicerade, skisserna på nya simhallen.