Så länge pågår Uddevallas isolering

Uddevalla står utan tågförbindelse till övriga landet efter tågolyckan i Ramseröd den 15 januari. Och med begränsad framkomlighet på E6:an efter raset i höstas är läget tufft för många pendlare. Prognosen för när sträckorna kan trafikeras igen är osäkra.
– Inget av de pågående projekten kan avbrytas eller skjutas upp, säger Angelika Knutsson på Trafikverket.